بسم الله الرحمن الرحیم...

گویند مردی منافق بود که زنی مومن و متدین داشت. این زن تمام کارهایش را با بسم‌الله آغاز می‌کرد. شوهرش سعی می‌کرد که او را از این عادت منصرف کند. روزی کیسه‌ای پر از طلا به زن داد تا آن را به عنوان امانت نگه دارد. زن آن را گرفت و با گفتن «بسم‌الله‌الرحمن الرحیم» در پارچه‌ای پیچید و در گوشه‌ای از خانه پنهان کرد. شوهرش مخفیانه آن طلا را برداشت و به دریا انداخت تا «بسم‌الله» را بی‌ارزش جلوه دهد.

وی پس از این کار به مغازه خود رفت. در بین روز صیادی دو ماهی را برای فروش آورد. آن مرد ماهی‌ها را خرید و به منزل فرستاد تا زنش آن را برای ناهار آماده سازد. زن وقتی شکم یکی از آن دو ماهی را پاره کرد دید همان کیسه طلا که پنهان کرده بود درون شکم یکی از ماهی‌هاست. آن را برداشت و با گفتن «بسم‌الله» جای اول خود گذاشت. شوهر به خانه برگشت و کیسه زر را طلب کرد. زن مومن فوراً با گفتن «بسم‌الله» از جای برخاست و کیسه زر را آورد. شوهرش خیلی تعجب کرد و ایمان آورد.
 در روایات و احادیث بسیار سفارش شده که روزتان و کارهای‌تان را با نام و یاد خدا آغاز کنید تا کارهای‌تان به سرانجام برسد. از پیامبر اعظم(ص) روایت شده است که هر کار مهمی که در آن «بسم‌الله» ذکر نشود بی‌فرجام است.

/ 0 نظر / 19 بازدید